Jag tror på dig

Det är alltför lätt att tappa tron på sig själv. Jag hjälper dig gärna att se hur du kan få tillbaka din tro på dig själv

Jag tror på dig

Det är alltför lätt att tappa tron på sig själv. Jag hjälper dig gärna att se hur du kan få tillbaka din tro på dig själv

Stressa inte så går det bättre!

2016-01-13

Följ mitt bloggande om vad som händer och sker runtomkring JJ Egen Styrka och mig som person. Ta del av tankar, funderingar, rädslor och glädje. Inget är för stort eller för litet att skriva om, och dela med sig av!

Kontakta John

 

Tema: Affirmationer

Det är inte händelsen som avgör, utan hur jag väljer att ta den detrintehndelsen.docx

Jag släpper det som inte längre gynnar mig jagslpperdetsomintegynnar.docx

Jag har allt jag behöver jagharalltjagbehver.docx

Jag tar emot kärlek jagtaremotkrlek.docx

Mitt liv har ett syfte mittlivharettsyfte.docx

Jag släpper det gamla och välkomnar det nya jagslpperdetgamla.docx

Jag kan  jagkan.docx

Jag har allt och är värd det jagharalltochrvrddet.docx

Jag är trygg och älskad jagrtryggochlskad.docx

Jag har något särkilt att ge jagharngotsrskiltattge.docx

Jag väljer min sanning om mig minsanning.docx

Jag finner mening i det jag gör idag jagfinnermening.docx

Jag får det jag behöver jagfrdetjagbehver.docx

Jag är stark och värd det bästa jagrstark.docx

 

Lite av varje

Jag vill sprida energin jagvillspridaenergin.docx

Kärlek krlek.docx

Påverkan som lyfter mig och andra pverkansomlyftermigochandra.docx

Jag säger upp kontraktet jagsgeruppkontraktet.docx

Varken obrukbar eller värdelös varkenobrukbarellervrdels.docx

Pracka på eller erbjuda skillnadenmellanattprackapellererbjuda.docx

Vad gör du med allt du får i dig? vadgrdumedalltdufridig.docx

Förlåt barnet i dig frltbarnetidig.docx

Vilja eller vana? viljaellervana.docx

Hur är mitt förhållningssätt? kanjagpverkahurdetpverkarmig_.docx

Självförtroende måste komma från mig själv sjlvfrtroendefrnmigsjlv.docx

Utmaning - att leva i nuet utmaningattlevainuet.docx

Vad får du för näring? vadfrdufrnring.docx

Fungerar det bra för mig?fungerardetbrafrmig.docx

Rädsla för det goda rdslafrdetgoda.docx

Vikten av att höra till viktenavatthratill.docx

Vilken är din stresspersonlighet? vilkenrdinstresspersonlighet.docx

Jag befäster min egen verklighet jagbefsterminegenverklighet.docx

Det här ska han få fan för dethrskahanffanfr.docx

Så du tror att jag väljer att må dåligt? sdutrorattjagvljerattmdligt.docx

Trygg i otryggheten, eller otrygg av tryggheten tryggiotryggheten.docx

Mobbar du dig själv? mobbardudigsjlv.docx

Varför arbetar jag i mörker? varfrarbetarjagimrker.docx

Ut med skiten! utmedskiten.docx

Förnekar jag sanningen? frnekarjagsanningen.docx

Att söka jobb kan vara utvecklande vemvillhamig.docx

Din sanning styr ditt liv dinsanningstyrdittliv.docx

Kan du både ge och ta emot? kandubdegeochtaemot.docx

Att sluta fred med sig själv attslutafredmedsigsjlv.docx

Arbete pågår arbetepgr.docx

Inte allt på en gång intealltpengng.docx

Programmering programmering.docx

Att bli sin egen förälder  attblisinegenfrlder.docx

Ta bort, och lägg till  tabortochlggtill.docx

Egot: skydd eller hinder?  egotskyddellerhinder.docx

Hemmablind på umgänge   hemmablindpumgnge.docx

Kärlek läker och sårar krleklkerochsrar.docx

Slå ner sig själv med hjälp av andra slnersigsjlvmedhjlpavandra.docx

Prestation prestation.docx

Lev för din skull tillsammans med andra levfrdigsjlvmedandra.docx

Jag är inte mogen intemogen.docx

Tänker du giftiga tankar? giftigatankar.docx

Lyssna på din motivation lyssnapdinmotivation.docx

Tålamod kräver tålamod tlamodkrvertlamod.docx

Våga tala om döden, och rädda liv vgatalaomdden.docx

Jag ligger under jagliggerunder.docx

Mod att vara kärleksfull modattvarakrleksfull.docx

Väx med kärlek vxmedkrlek.docx

Söker sig människor till dig? skersigmnniskortilldig.docx

Tvinga fram/låta hända tvingaframellerltahnda.docx

När upphör behovaet av bekräftelse? nrupphrbehovetavbekrftelse.docx

Väntan eller ovisshet vntaellersvvaiovisshet.docx

Själv eller ensam sjlvellerensam.docx

Livets mentala nödtorft livetsmentalandtorft.docx